ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ανάλυση ελαιολάδου

1.0 Γενικές πληροφορίες

Η ανάλυση των ελαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους τύπους των ελαίων, πυρηνέλαιων, εξευγενισμένων, παρθένων και άλλων. Για ακριβείς διαδικασίες δειγματοληψίας μπορείτε να συμβουλευτείτε το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Συνήθη δείγματα αποστέλλονται στο χημείο με εταιρία μεταφορών αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη συσκευασία. Στον επόμενο πίνακα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τις αναλύσεις που εκτελούμε καθώς και τον εν ισχύ τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

2.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος ελέγχου Επεξήγηση της μεθόδου
Οξύτητα Προσδιορισμός της οξύτητας με τιτλομέτρηση.
Υπεροξείδια Καταμέτρηση του συνολικού αριθμού υπεροξειδίων
K232,K270,dK Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός των τιμών K232, K270 και dK values
Προφίλ λιπαρών οξέων Χρωματογραφικός προσδιορισμός των λιπαρών οξέων σε έλαιο.
Στερόλες Χρωματογραφικός προσδιορισμός των στερολών σε έλαιο.
Κηροί Χρωματογραφικός προσδιορισμός των κηρών σε έλαιο.
Κατάταξη Όλες οι απαραίτητες μετρήσεις για να χαρακτηριστεί ένα έλαιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Αλκάνια Χρωματογραφικός προσδιορισμός των υπολειμμάτων πετρελαϊκών υδρογονανθράκων.
Φυτοφάρμακα Χρωματογραφικός προσδιορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.
Πλαστικοποιητές Χρωματογραφικός προσδιορισμός τωνυπολειμμάτων πλαστικών υλών.
Χρωστικές Χρωματογραφικός προσδιορισμός των χρωστικών.