ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ανάλυση μελιού

1.0 Γενικές πληροφορίες

Οι αναλύσεις μελιού μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κάθε τύπο μελιού. Για ακριβείς διαδικασίες δειγματοληψίας μπορείτε να συμβουλευτείτε το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Συνήθη δείγματα αποστέλλονται στο χημείο με εταιρία μεταφορών αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη συσκευασία. Στον επόμενο πίνακα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τις αναλύσεις που εκτελούμε καθώς και τον εν ισχύ τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

2.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος ελέγχου Επεξήγηση της μεθόδου
Σάκχαρα προσδιορισμός της σακχαρόζης και της γλυκόζης + φρουκτόζης. Περίπτωση νοθείας.
Υγρασία Προσδιορισμός του περιεχόμενου ύδατος.
Αδιάλυτα Μέτρηση των αδιάλυτων συστατικών.
Αγωγιμότητα Υπολογισμός της αγωγιμότητας του δείγματος σε mS/cm.
Διαστάση Φασματοφωτομετρικός προσδιοριμός της διαστάσης.
HMF Φασματοφωτομετρικός προσδιοριμός της ύδροξυ μέθοξυ φουρφουράλης
Οξύτητα Προσδιορισμός της οξύτητας του μελιού.
Organic acids profile Προφίλ οργανικών οξέων με την χρήση της αέριας χρωματογραφίας.
Γύρη Ολική καταμέτρηση και ταυτοποίηση των κύριων γυρεόκοκκων σε ένα μέλι. Κατάταξή του σύμφωνα με την νομοθεσία.
Amitraz Χρωματογραφικός προσδιορισμός των κοινών φαρμάκων της μελισσοκομίας.