ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ανάλυση χώματος

1.0 Γενικές πληροφορίες

Η ανάλυση του εδάφους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε τύπο εδάφους ή εδαφοβελτιωτικού. Για ακριβείς διαδικασίες δειγματοληψίας μπορείτε να συμβουλευτείτε το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Συνήθη δείγματα αποστέλλονται στο χημείο με εταιρία μεταφορών αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη συσκευασία. Στον επόμενο πίνακα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τις αναλύσεις που εκτελούμε καθώς και τον εν ισχύ τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

2.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος ελέγχου Επεξήγηση της μεθόδου
pH Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός της συγκέντρωσης υδρογόνων ενός εδάφους.
Αγωγιμότητα Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός της αγωγιμότητας ενός εδάφους.
Οργανική ουσία Προσδιορισμός της οργανικής ουσίας με την μέθοδο LOI.
Ανθρακικό ασβέστιο Μέτρηση του συνολικού ποσοστού % του ανθρακικού ασβεστίου σε ένα χώμα.
Μηχανική σύσταση ASTM 152H- Ποσοστά Άμμου, Άργιλου και ίλεως με την μέθοδο Bouyokos.
CEC Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλιο, Νάτριο, CEC, Να %.
Θρεπτικά συστατικά Ανταλλάξιμα συστατικά του αζώτου, του φωσφόρου και του καλίου.
Μικροθρεπτικά Πληθώρα επιλογής για τον προσδιοριμό μικροθρεπτικών συστατικών. Σίδηρος, χαλκός, μαγγάνιο και πολλά ακόμη.
Βαρέα μέταλλα Πληθώρα επιλογής για τον προσδιοριμό βαρέων μετάλλων.
Λίπη και έλαια Συνολικός προσδιορισμός των λιπών και ελαίων σε εδάφη.
PAH & TPH Χρωματογραφικός προσδιορισμός των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων και των