Παράπονα

Το Χημείο Λαμίας έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της λαμβάνει σοβαρά την ικανοποίηση των αναγκών τους και για να διερευνηθεί οποιοδήποτε ζήτημα, μετά από την καταγραφή παραπόνων το Χημείο Λαμίας θα ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.