Το μυστικό των κορυφαίων στον χώρο των τροφίμων!

Βρισκόμαστε στο πλάι των ελληνικών επιχειρήσεων και αγκαλιάζουμε τα προϊόντα τους με το απόλυτο όπλο προώθησης.

Η ελληνική φύση κρύβει έναν θησαυρό ευεργετικών χαρακτηριστικών. Σκοπός είναι να αναδείξουμε και να πιστοποιήσουμε κάθε θετικό ισχυρισμό τροφίμων, έχοντας στην διάθεσή μας όλα τα ερευνητικά μέσα, όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις στην διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, εξειδικευμένες χημικές και βιολογικές δοκιμές και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του εργαστηρίου.

 

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Βιβλιογραφική έρευνα όλων των συστατικών και στοιχείων που καθιστούν το τρόφιμο ξεχωριστό. Ανάδειξη των ευεργετικών συστατικών καθώς και των ισχυρισμών υγείας σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία. Η αναζήτηση γίνεται σε όλα τα έγκριτα αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα.

2. Έρευνα υπεροχής: Χημικές και βιολογικές δοκιμές του προϊόντος σε όλο το φάσμα των πεδίων στα οποία προκύπτει η υπεροχή του σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι δοκιμές γίνονται τόσο στο τρόφιμο που εξετάζεται όσο και σε άλλα αντίστοιχα τρόφιμα της αγοράς ή ακολουθείται μία σειρά από τεστ με τα οποία αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί υγείας του προϊόντος.

3. Δημοσίευση σε περιοδικά: Τα αποτελέσματα κάθε έρευνας έχουν την πυγμή και την εγκυρότητα όχι μόνο του οργανισμού που τα ανακοινώνει αλλά και του μέσου στο οποίο γίνεται η ανακοίνωση. Η κορωνίδα της παγκόσμιας ερευνητικής αναγνωρισιμότητας είναι τα πρώτης κλάσης επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα αποτελέσματα της έρευνας για το δικό σας τρόφιμο και της ανωτερότητάς του αποκτούν το κύρος του οίκου που τα εκδίδει, μηδενίζοντας έτσι κάθε ενδεχόμενο αμφισβήτησης.