Χημείο Λαμίας, διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια
ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ msds χημικών ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την ανάλυση των παρακάτω δειγμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις επίσημες μεθόδους:

Νερά


Εδάφη
Τρόφιμα
Ελαιουργικά προϊόντα
Μελισσοκομικά προϊόντα
Γυρεολογική ανάλυση
Κάνναβη
Οινολογικές
Συγγραφή ΔΔΑ MSDS
Διατροφική ανάλυση

Κάντε κλικ στην υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.
Αν δεν βλέπετε στη λίστα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε μαζί μας.


Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία μας αποτελεί ένα μοναδικό θύλακα έρευνας και ανάπτυξης τροφίμων για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Η στρατηγική συνεργασία μας με εταιρίες και επαγγελματίες σε διάφορα σημεία της χώρας αποτελεί πρόκληση στην κατεστημένη λειτουργία των περιβαλλοντικών και χημικών υπηρεσιών. Το καινοτόμο όραμά μας είναι η εξυπηρέτηση σας σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Δεν δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ακολουθούμε την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και τεκμηριώνουμε κάθε αποτέλεσμα των υπηρεσιών μας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Ιωάννης Κυριάκου
Ιωάννης Κυριάκου,
Τεχνικός υπεύθυνος
Καμπά Κατερίνα
Καμπά Κατερίνα,
Υπεύθυνη ποιότητας
Μάνθος Κολοβός
Μάνθος Κολοβός,
Γεωπόνος - Υπ. πωλήσεων
Ροζής Ιωάννης
Ιωάννης Ροζής,
Οινολόγος
Μαντάς Χρήστος
Μαντάς Χρήστος,
Γραφείο Αθήνας

To HoneyGen kit

Το Χημείο Λαμίας ανέπτυξε ένα καινοτόμο προϊόν με το οποίο είναι δυνατή η ταυτοποίηση της προέλευσης του μελιού και συγκεκριμένα εάν προέρχεται από το ελληνικό υποείδος της Apis mellifera, το a.m. Cecropia.

Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου ενός προϊόντος βιοτεχνολογίας με το οποίο είναι δυνατή η ταυτοποίηση της γονοτυπικής προέλευσης δειγμάτων ελληνικού μελιού συγκεκριμένου υποείδους ή υποειδών. Τα μέλια τα οποία προέρχονται από μέλισσες a. M. cecropia παρουσιάζουν διαφοροποίηση στο μιτοχονδριακό γενετικό τους κώδικα σχετιζόμενα με τα μέλια που προέρχονται από μέλισσες άλλων υποείδων της apis mellifera.

Το προϊόν υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04902)

Χρηματοδότηση HoneyGen kit

Πιστοποιήσεις

Το χημείο μας είναι διαπιστευμένο από το κράτος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17025 και ISO 9001.Διαπίστευση χημείο λαμιας

ΕπικοινωνίαΔεχόμαστε δείγματα από όλη την Ελλάδα. Καλέστε μας για περισότερες πληροφορίες:

Καραϊσκάκη 85, 35100 Λαμία
τηλ. έδρας   2231024526
τηλ. κέντρο  2118004020
email            info@lamialab.com


Αυτός ο ιστότοπος ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies!


find us on social media:


lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook


Version 1.3beta Copyright © 2023
Ioannes Kyriakou