Διαθρεπτική επισήμανση - τυποποίηση τροφίμων
ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ msds χημικών ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαθρεπτική επισήμανση - τυποποίηση τροφίμων


Βασικές αρχές στην επισήμανση των τροφίμων
Η διαδικασία μας περιλαμβάνει την χημική ανάλυση στο χημείο των δειγμάτων με επίσημες αναλύσεις για τον προσδιορισμό όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τον διατροφικό πίνακα. Υπάρχει η δυνατότητα επίσης να εξεταστούν και επιπλέον στοιχεία όπως βιταμίνες και ιχνοστοιχεία ή άλλα κατά παραγγελία. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ανώτερο από οποιαδήποτε βιβλιογραφική εργασία αντίστοιχα επειδή θα βρίσκονται όλα τα νούμερα σε αντιστοιχία με την κατά περίπτωση εξέταση από δημόσιες αρχές.
Δείτε το σχετικό βίντεο:


Πληροφορίες για ένα προϊόν μπορεί να αναγράφονται σε
• Συσκευασία
• Ετικέτα
• Πινακίδα
• Περιλαίμιο
που συνοδεύουν ένα τρόφιμο.

Νομοθεσία

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ, γενικές αρχές της επισήμανσης των τροφίμων (άρθρο 11 ΚΤΠ)
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1169/2011 • Αγορανομικός κώδικας
• Οδηγία 1990/496/ΕΚ για διαθρεπτική επισήμανση (άρθρο 11 α ΚΤΠ)
• Καν. 1924/2006 ισχυρισμοί υγείας και διατροφής
• Δήλωση και διαφήμιση των τροφίμων, άρθρο 10, ΚΤΠ.

Γενικές αρχές επισήμανσης

• Να είναι τέτοιας φύσης που να μην οδηγεί σε πλάνη τον καταναλωτή:
– Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τροφίμου
– (φύση, ταυτότητα,ιδιότητες, σύνθεση, ποσότητα, διατηρησιμότητα, τόπο παραγωγής ή λήψης).

– Αν αποδίδουν στο τρόφιμο δράση ή ιδιότητες που δεν έχει
– Να παρουσιάζουν ότι ένα τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν όλα τα παρόμοια τρόφιμα (π.χ χωρίς συντηρητικά στα άλευρα)
– Να μην αποδίδει στο τρόφιμο ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ασθενειών ή να τις υπονοεί.

Παραπλάνηση

• «πρόσθετη ζωτικότητα»
• «Ευεργετικό», «ωφέλιμο» • «Υγιεινό»

• «Η επιχείρηση τηρεί σύστημα HACCP»
• «χωρίς….όνομα ουσίας», δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η συγκεκριμένη ουσία δεν είναι κανονικά παρούσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο ή όταν η χρήση του συγκεκριμένου προσθέτου δεν επιτρέπεται για το συγκεκριμένο τρόφιμο.

Υποχρεωτικά πεδία της επισήμανσης
• Ονομασία πώλησης
• Κατάλογος συστατικών • Καθαρή ποσότητα
• Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας • Ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης
• Στοιχεία υπευθύνου για το προϊόν • Τόπος παραγωγής ή προέλευσης • Οδηγίες χρήσεως
• Αλκοολικός βαθμός (πάνω από 1,2%)
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας

Κατάλογος συστατικών

• Συστατικό:
κάθε ουσία, συμπεριλαμβανόμενων και των προσθέτων που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την παρασκευή ενός τροφίμου και συνεχίζει να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και σε τροποποιημένη μορφή
• Σύνθετα συστατικά: τα συστατικά ενός συστατικού του τροφίμου θεωρούνται και αυτά συστατικά του τελικού τροφίμου (π.χ. σιρόπι σε γλυκά του κουταλιού, τα συστατικά του σιροπιού θα πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών)

Κατάλογος συστατικών
• Δεν θεωρούνται συστατικά
– Τα στοιχεία ενός συστατικού που έχουν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία παρασκευής (π.χ. λίπος γάλακτος)
– Τα πρόσθετα που δεν εξυπηρετούν κανένα τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν και η παρουσία τους στα τρόφιμα οφείλεται, αποκλειστικά, στο ότι περιείχοντο σ’ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου αυτού
– που χρησιμοποιούνται ως τεχνολογικά βοηθήματα όπως τα ένζυμα, αλκοόλες (που επιταχύνουν τη δράση ορισμένων προσθέτων) , τα οξέα.

Κατάλογος συστατικών
• Δεν θεωρούνται συστατικά
– Ουσίες που χρησιμοποιούνται στις αναγκαίες ποσότητες, ως διαλύτες ή φορείς προσθέτων και αρωμάτων (π.χ. διαθυλαιθέρας που χρησιμοποιείται στην Παρασκευή αρωμάτων)
– Ουσίες που δεν είναι πρόσθετα τροφίμων, αλλά αλά χρησιμοποιούνται με το ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, όπως τα βοηθητικά επεξεργασίας και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική μορφή.

Τρόφιμα για τα οποία δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών

• Νωπά φρούτα και λαχανικά συμπερ. Πατάτας (εκτός αν έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία)
• Αεριούχα νερά εφόσον δεν έχει προστεθεί διοξείδιο του άνθρακα
• Ξύδι ζύμωσης
• Στα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό, εφόσον η ονομασία πώλησης ταυτίζεται με το όνομα του συστατικού χωρίς τον κίνδυνο σύγχυσης.
• Ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη πάνω από 1,2%

Τρόπος αναγραφής του καταλόγου των συστατικών

• Τον κατάλογο συνοδεύει ένδειξη που περιλαμβάνει τη λέξη «συστατικά»
• Αναγραφή όλων των συστατικών κατά σειρά ελαττωμένης κατά βάρος περιεκτικότητας, κατά τη στιγμή χρησιμοποίησης τους στην Παρασκευή του τροφίμου
• Ωστόσο συστατικά σε ποσοστό μικρότερο από 2% στο τελικό προϊόν μπορούν να απαριθμούνται με διαφορετική σειρά, μετά από τα άλλα συστατικά
• Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστατικά θα πρέπει να συνοδεύονται από το ποσοστό χρησιμοποίησης τους στο τρόφιμο

Ονομασία συστατικών

• Τα συστατικά θα πρέπει να αναφέρονται με το καθορισμένο από την νομοθεσία (ευρωπαϊκή ή Εθνική) όνομα τους, ή εφόσον δεν υπάρχει καθορισμένη ονομασία από το καθιερωμένο όνομα τους ή από μια περιγραφή τους.
• Τα πρόσθετα πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο των συστατικών
– Με το όνομα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν ακολουθούμενο
– Με το ειδικό του όνομα ή τον αριθμό Ε (π.χ. χρωστική Ε127 Ή χρωστική ερυθροσίνη)

Σε έναν κατάλογο συστατικών ελέγχονται
• Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων συστατικών στο συγκεκριμένο τρόφιμο
• Εάν τα συστατικά αναγράφονται με τη σειρά περιεκτικότητας τους στο τρόφιμο
• Εάν θα πρέπει να αναγράφονται οι ποσότητες ορισμένων συστατικών.
• Εάν είναι σωστός ο τρόπος αναγραφής των προσθέτων
• Εάν υπάρχουν σύνθετα συστατικά που θα πρέπει να αναλυθούν σε επιμέρους συστατικά.
• Σε περίπτωση προϊόντων του εξωτερικού, η σωστή μετάφραση των συστατικών

Οδηγίες χρήσης
• Π.χ. οδηγίες ψησίματος,
• προϊόν έτοιμο για κατανάλωση • Αναμίξτε
• Ζεσταίνετε στο φούρνο

Παρτίδα
• «το σύνολο των μονάδων πώλησης ενός τροφίμου, που παράγεται, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται
σε συνθήκες ουσιαστικά πανομοιότυπες»
• η παρτίδα καθορίζεται από τον παραγωγό, παρασκευαστή, ή τον πρώτο πωλητή που είναι εγκατεστημένος στην κοινότητα
• Η ένδειξη της παρτίδας είναι προαιρετική όταν αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που περιλαμβάνει ένδειξη τουλάχιστον ημέρας και μήνα


Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

• Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

– Οργανισμοί των οποίων το γενετικό υλικό (DNA) έχει τροποποιηθεί με μη φυσικό τρόπο
– Οι περισσότεροι κοινοί τύποι GMOs είναι γενετικά τροποποιημένα φυτικά είδη όπως καλαμπόκι, σόγια, ελαιοκράμβη, βαμβάκι
– Στόχος της γενετικής τροποποίησης είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένα έντομα/ζιζάνια/και ζιζανιοκτόνα.

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

– Κανονισμός 1825/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
– Καλύπτει τρόφιμα και ζωοτροφές που παράγονται «από» ένα ΓΤΟ,
άλλα όχι τρόφιμα και ζωοτροφές που παράγονται «με»
Π.χ. Τρόφιμο που περιέχει καλαμποκάλευρο εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού
Αντίθετα τα ένζυμα και τα τρόφιμα και ζωοτροφές που έχουν παρασκευαστεί με τη βοήθεια ΓΤΟ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

• Κανονισμός 1830/2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση ΓΤΟ και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ.
• Καλύπτει
– α) προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ – β) τρόφιμα και ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Απαιτήσεις επισήμανσης
όταν το τρόφιμο αποτελείται από πλείονα συστατικά
Οι λέξεις «γενετικώς τροποποιημένο» ή παράγεται από γενετικώς τροποποιημένο «ονομασία συστατικού»
• Δεν επιτρέπεται η διάθεση ΓΤΟ ως τρόφιμο στην αγορά εάν δεν καλύπτεται από έγκριση
• Για καταναλωτές και για ενδιάμεσους προμηθευτές
• Εγκεκριμένα ΓΤΟ, επισήμανση για ποσοστό πάνω από 0,9%

Παράδειγμα επισήμανσης
• Π.χ. αυτό το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
• Πρέπει να επισημαίνεται το συγκεκριμένο ΓΤΟ π.χ. Σόγια , γενετικώς τροποποιημένη
• Υδρολυμένη πρωτεΐνη (παραγόμενη από γενετικά τροποποιημένη σόγια)
• Φυτικό έλαιο (περιέχει έλαιο από γενετικά τροποποιημένη σόγια)

Ισχυρισμοί Υγείας και Διατροφής

• Τρόφιμα: ουσίες που προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο (Καν. 178/2002).
• Φάρμακα: ουσίες με θεραπευτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών (Καν. 83/2001).
• Συμπληρώματα: τρόφιμα για συμπλήρωση συνήθους δίαιτας-διάθεση σε δοσιμετρικές μορφές (Καν. 46/2002

Κανονισμός 1924/2006 σχετικά με ισχυρισμούς διατροφής και υγείας

• Σε ισχύ από 19/1/2007, σε εφαρμογή από 1/7/2007. • Στόχος
– Υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών – Διευκόλυνση της επιλογής των καταναλωτών
– Ελεύθερη κυκλοφορία τροφίμων – Θεμιτός ανταγωνισμός

Κανονισμός 1924/2006 σχετικά με ισχυρισμούς διατροφής και υγείας

• Η οδηγία 13/2000 απαγορεύει την χρήση παραπλανητικών πληροφοριών
• Εφαρμόζεται σε ισχυρισμούς επι θεμάτων διατροφής – Εμπορικές ανακοινώσεις
– Εμπορικά σήματα
– Διαφημιστικές εκστρατείες

Ορισμοί
• Ισχυρισμός.
Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν εικαστικής, γραφικής ή συμβολικής απεικόνισης υπό οποιαδήποτε μορφή, η οποία δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ορισμοί

• Θρεπτική ουσία. Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λιπαρά, οι εδώδιμες ίνες, το νάτριο, οι βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα.
• Ισχυρισμός επι θεμάτων διατροφής.
• Κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τρόφιμο διαθέτει ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες λόγω
Α) Της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) που: • παρέχει
• Παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή • Δεν παρέχει
Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους
Β) των θρεπτικών και άλλων ουσιών που • Περιέχει
• Περιέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή • Δεν περιέχει
• Ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας
(σχέση τροφίμου και υγεία)
• Ισχυρισμός περί μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας (κατανάλωση τροφίμου-μείωση τον παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση ανθρώπινης ασθένειας)
Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους

ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
• όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 40 kcal /100 g για στερεές τροφές ή περισσότερες από 20 kcal/100 ml για υγρές τροφές. Για τα επιτραπέζια γλυκαντικά, ισχύει το όριο των 4 kcal/μερίδα, με ισοδύναμες γλυκαντικές ιδιότητες 6 g καλαμοσακχάρου (περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού καλαμοσακχάρου).

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
• όταν η ενεργειακή αξία έχει μειωθεί κατά 30 % τουλάχιστον, με ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που μειώνουν τη συνολική ενεργειακή αξία του τροφίμου.

Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους
• ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
• μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 4 kcal /100 ml.

• ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ
• μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 3 g λιπαρών ανά 100 g για στερεές τροφές ή 1,5 g λιπαρών ανά 100 ml
για υγρές τροφές (1,8 g λιπαρών ανά 100 ml για το ημιαποβουτυρωμένο γάλα).
• ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ
• μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 g λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml.
Ωστόσο, απαγορεύονται οι ισχυρισμοί που εκφράζονται ως «X % χωρίς λιπαρά».
Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους
• ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εάν το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των transλιπαρών οξέων στο προϊόν δεν υπερβαίνει τα 1,5 g ανά 100 g για στερεές τροφές ή 0,75 g ανά 100 ml για υγρές τροφές και,σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της ενεργειακής αξίας.

• ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών και των trans λιπαρών οξέων δεν υπερβαίνει τα 0,1 g κορεσμένων λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml.

Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ
• μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 5 g σακχάρων ανά 100 g για στερεές τροφές ή 2,5 g σακχάρων ανά 100 ml για υγρές τροφές.


ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ
• μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 g σακχάρων ανά 100 g ή 100 ml.ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ
• μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες ή άλλο τρόφιμο που χρησιμοποιείται για τις γλυκαντικές του ιδιότητες.
• Εάν υπάρχουν φυσικά σάκχαρα στο τρόφιμο, η επισήμανση
θα πρέπει να φέρει και την ακόλουθη ένδειξη: «ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ».

Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους


ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,12 g νατρίου, ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g ή ανά 100 ml.

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,04 g νάτριου,
ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g ή ανά 100 ml.

ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΙ
όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,005 g νάτριου, ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g.

Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους

ΠΗΓΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΝΩΝ
όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή τουλάχιστον 1,5 g εδώδιμων ινών ανά 100 kcal.
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ
όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 6 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 kcal.
Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους
ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

• όταν τουλάχιστον το 12 % της ενεργειακής αξίας του τροφίμου παρέχεται από πρωτεΐνες.

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

• όταν τουλάχιστον το 20 % της ενεργειακής αξίας του τροφίμου παρέχεται από πρωτεΐνες.
Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους

• ΠΗΓΗ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]
• ΠΕΡΙΕΧΕΙ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ]
• όταν το προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ιδίως το άρθρο 5. Για τις βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα, ισχύουν οι όροι για τη χρήση του ισχυρισμού «πηγή».
Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους

• ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
• όταν το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για τον ισχυρισμό «πηγή» και η περιεκτικότητα έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30 % σε σύγκριση με
• παρόμοιο προϊόν.
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
• όταν η περιεκτικότητα έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 30 % σε σύγκριση με παρόμοιο προϊόν, εκτός από την περίπτωση ιχνοστοιχείων όπου επιτρέπεται διαφορά της τάξης του 10 %
• ως προς τις τιμές αναφοράς που ορίζονται με την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, και του νατρίου, ή της ισοδύναμης τιμής νατρίου, όπου
• επιτρέπεται διαφορά της τάξης του 25 %.

Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους
• ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (LIGHT/LITE)

• Ο ισχυρισμός ότι προϊόν είναι μειωμένων θερμίδων, και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που καθορίζονται για τον όρο «μειωμένο»· ο ισχυρισμός πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν «μειωμένων θερμίδων» («light» ή «lite»).
• ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ/ΦΥΣΙΚΟ
Διατροφική επισήμανση
• Η διατροφική επισήμανση είναι απαραίτητη όπου υπάρχει ισχυρισμός διατροφής ανά 100 γρ ή 100 ml
ΟΜΑΔΑ 1. ενεργειακή αξία, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος Ή
ΟΜΑΔΑ 2. ενεργειακή αξία, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες (σάκχαρα), λιπαρά οξέα (κορεσμένα λιπαρά οξέα), εδώδιμες ίνες, νάτριο.
Προαιρετικά. ¶μυλο, πολυαλκοόλες, μονοακόρεστα

Ισχυρισμοί υγείας
Επιτρέπονται εφόσον
• Βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία είναι κατανοητοί από τον καταναλωτή
• Επισημαίνονται στον κατάλογο επιτρεπομένων ισχυρισμών (31/1/2010)
• Ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης

• Ισχυρισμοί για την
Μείωση του κίνδυνου εκδήλωσης ασθένειας Ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών Επιτρέπονται εφόσον έχουν πάρει έγκριση
Πρέπει να αναφέρεται στην επισήμανση ότι η ασθένεια στην οποία αναφέρεται ο ισχυρισμός, έχει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου
Να δηλώνεται η ποσότητα του τροφίμου που απαιτείται
Να δηλώνεται η ομάδα των ατόμων που πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση
Κατάλληλη προειδοποίηση για τυχόν υπερβολική κατανάλωση

Ισχυρισμοί υγείας που δεν επιτρέπονται

• Που υπονοούν ότι μπορεί να επηρεασθεί η υγεία από τη μη κατανάλωση του τροφίμου
• Που αναφέρονται στο ρυθμό ή την ποσότητα απώλειας βάρους
• Που αναφέρονται σε συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα υγείας.
• Γενικούς κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων (οριζόντια νομοθεσία) • Κανόνες για συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων π.χ ελαιόλαδο, σοκολάτα (κάθετη νομοθεσία)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H νέα Eνωσιακή νομοθεσία για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία ενοποιεί τις ανωτέρω δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση.Αυτός ο ιστότοπος ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies!


find us on social media:


lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook


Version 1.3beta Copyright © 2023
Ioannes Kyriakou