Το Χημείο Λαμίας, εταιρικό προφίλ του Χημείου
ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ msds χημικών ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία μας αποτελεί ένα μοναδικό θύλακα έρευνας και ανάπτυξης τροφίμων για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Η στρατηγική συνεργασία μας με εταιρίες και επαγγελματίες σε διάφορα σημεία της χώρας αποτελεί πρόκληση στην κατεστημένη λειτουργία των περιβαλλοντικών και χημικών υπηρεσιών. Το καινοτόμο όραμά μας είναι η εξυπηρέτηση σας σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Δεν δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ακολουθούμε την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και τεκμηριώνουμε κάθε αποτέλεσμα των υπηρεσιών μας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Ιωάννης Κυριάκου
Ιωάννης Κυριάκου,
Τεχνικός υπεύθυνος
Καμπά Κατερίνα
Καμπά Κατερίνα,
Υπεύθυνη ποιότητας
Μάνθος Κολοβός
Μάνθος Κολοβός,
Γεωπόνος - Υπ. πωλήσεων
Ροζής Ιωάννης
Ιωάννης Ροζής,
Οινολόγος
Μαντάς Χρήστος
Μαντάς Χρήστος,
Γραφείο Αθήνας

To HoneyGen kit

Το Χημείο Λαμίας ανέπτυξε ένα καινοτόμο προϊόν με το οποίο είναι δυνατή η ταυτοποίηση της προέλευσης του μελιού και συγκεκριμένα εάν προέρχεται από το ελληνικό υποείδος της Apis mellifera, το a.m. Cecropia.

Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου ενός προϊόντος βιοτεχνολογίας με το οποίο είναι δυνατή η ταυτοποίηση της γονοτυπικής προέλευσης δειγμάτων ελληνικού μελιού συγκεκριμένου υποείδους ή υποειδών. Τα μέλια τα οποία προέρχονται από μέλισσες a. M. cecropia παρουσιάζουν διαφοροποίηση στο μιτοχονδριακό γενετικό τους κώδικα σχετιζόμενα με τα μέλια που προέρχονται από μέλισσες άλλων υποείδων της apis mellifera.

Το προϊόν υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04902)

Χρηματοδότηση HoneyGen kit


Αυτός ο ιστότοπος ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies!


find us on social media:


lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook lamialab.com on facebook


Version 1.3beta Copyright © 2023
Ioannes Kyriakou